Teenused

 • Hoone sisesed tehnosüsteemid

  Hoonete küttesüsteemide projekteerimine
  Hoonete ventilatsioonisüsteemide projekteerimine
  Hoonete jahutussüsteemide projekteerimine
  Hoonete veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemide projekteerimine

 • Hoone välised tehnosüsteemid

  Hoone väliste soojatrasside projekteerimine
  Hoone väliste veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemide projekteerimine

 • Energiatõhusus

  Energiamärgiste arvutamine ja väljastamine
  Dünaamiliste simulatsioonide teostamine

 • Omanikujärelvalve

  Hoonete küttesüsteemide ehitus järelvalve teostamine
  Hoonete ventilatsioonisüsteemide ehitus järelvalve teostamine
  Hoonete jahutussüsteemide ehitus järelvalve teostamine

Kasutatav tarkvara

AutoCad 2021 – projekteerimis tarkvara joonestamiseks.
MagiCad Pipeing 2021 – projekteerimis tarkvara kütte- ja jahutussüsteemide modelleerimiseks ja projekteerimiseks.
MagiCad Ventilation 2021 – projekteerimis tarkvara ventilatsioonisüsteemide modelleerimiseks ja projekteerimiseks.
IdaIce 4.8 – tarkvara dünaamiliste energiasimulatsioonide teostamiseks.

© 2020 Covente OÜ