Projekteerimine

 • Hoone sisesed tehnosüsteemid

  Hoonete küttesüsteemide projekteerimine
  Hoonete ventilatsioonisüsteemide projekteerimine
  Hoonete jahutussüsteemide projekteerimine
  Hoonete veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemide projekteerimine

 • Hoone välised tehnosüsteemid

  Hoone väliste soojatrasside projekteerimine
  Hoone väliste veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemide projekteerimine

© 2020 Covente OÜ